MOB: 091/203-50-55, MOB: 098/994-19-68 URED: 031/327-513

E-MAIL : info@dm-racunovodstvo.hr

USLUGE

Usluge obavljamo u skladu sa Zakonom o računovodstvu, Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja, Zakonom o porezu na dodanu vrijednost, Zakonom o porezu na dohodak, Zakonom o porezu na dobit i drugom proposima koji uređuju računovodstveno-financijsko poslovanje u Republici Hrvatskoj te sukladno računovodsvenim politikama klijenta.

Knjigovodstvo:

računovodstvo Osijek

Ustrojavanje i vođenje poslova poduzetnika (d.o.o., j.d.o.o.): dnevnik, glavna knjiga, kunsko i devizno poslovanje, knjige ulaznih i izlaznih račun.

Ustrojavanje i vođenje svih poslovnih knjiga i evidencija obrtnika: knjiga primitaka i izdataka, knjige ulaznih i izlaznih, knjige tražbine i obveza.

Ustrojavanje i vođenje evidencija: dugotrajne imovine, materijalno i robno knjigovodstvo, salda konti dobavljača i kupaca, analitike plaća radnika i porezne kartice radnika, nadzorne knjige uvoza i izvoza i sve druge propisane evidencije.

Računovodstveni poslovi:

računovodstvo Osijek

Obračun PDV-a.

Obračun amortizacije.

Obračun plaća i naknada radnika, uz sastavljanje svih propisanih izvještaja.

Obračun naknada prijevoza na posao, putnih naloga, terenskih dodataka, naknada za godišnji odmor i drugih nadoknada troškova radnicima.

Obračun ugovora o djelu, autorskih honorara i ostalih drugih dohodaka.

Obračun proizvodnje kod proizvodnih poduzeća.

Sastavljanje izvještaja:

računovodstvo Osijek

Godišnji financijski izvještaji prema hrvatskim propisima.

Popunjavanje obrazaca i priprema ostalih dokumenata zahtjevanih od strane banaka u svezi kredita.

Izrada posebnih izvještaja prema potrebama klijenata.

Izrada poreznih prijava:

računovodstvo Osijek

Priprema i izrada propisanih poreznih evidencija, obračuna, temeljnih financijskih izvještaja i godišnjih poreznih prijava.

Pravodobno informiranje klijenata o promjenama koje se odnose na specifičnosti njegova poslovanja.

Poslovne usluge:

računovodstvo Osijek

Dostava dokumenata i obrazaca klijentima, bankama, Poreznoj upravi, FINA-i, HZZO-u, HZMO-u i ostalim institucijama prema potrebi.

Sudjelovanje i asistiranje revizorima prilikom revizije financijskih izvještaja.

Sudjelovanje i asistiranje Poreznoj upravi i drugim tijelima u nadzornom postupku.

Ostale poslovne usluge prema zahtjevima klijenata.